Z naszych usług korzystają:

 • Policja
 • Areszty Śledcze i Więzienia
 • Sądy
 • Hotele
 • Restauracje
 • Bary
 • Wojsko
 • Urząd Miasta Krakowa
 • Uczelnie
 • Placówki oświatowe
 • Przedszkola
 • Żłobki
 • Domy Pomocy Społecznej
 • Biura
 • Urzędy
 • oraz klienci indywidualni.

 

Ponad dwudziestoletnie istnienie firmy, to dowód dużego doświadczenia i profesjonalizmu w działaniu.

Zapraszamy do współpracy!